טפסים

אישור הורים להשתתפות בפעילות בשעת חירום

הנחיות למילוי הטופס:

* אנו מאשרים לילדנו להשתתף בפעילות יד חריף

* אנו מאשרים כי נלווה את ילדנו לפעילות יד חריף בהלוך ובחזור 

* ידוע לנו כי הנהלת יד חריף תשחרר את התלמיד מפעילות אך ורק עם הגעת מלווה 

* הורה מלווה לא יוכל להמתין במבנה יד חריף בעת הפעילות, הורים הממתינים מיחוץ למתחם יד חריף, בעת ישמע אזעקה לא יוכלו להכנס למרחב המוגן במבנה יד חריף מפאת הגבלות פיקוד העורף, הורים יוכלו להמתין במקלט בהר טוב יסודי.

* ידוע לנו שאין מערך הסעות בימים אלו 

* תושבי צרעה - לא ניתן לשלוח ילדים / נערים לפעילות יד חריף לבדם, יש ללות אותם בהלוך ובחזור , הורה שלא יוכל ללוות ילדו לא יוכל להשתתף בפעילות. 

 

ידוע לי כי בחתימתי אני מאשר את הסעיפים לעיל 

 

 

חתמו כאן
* אנו מאשרים לילדנו להשתתף בפעילות יד חריף * אנו מאשרים כי נלווה את ילדנו לפעילות יד חריף בהלוך ובחזור * ידוע לנו כי הנהלת יד חריף תשחרר את התלמיד מפעילות אך ורק עם הגעת מלווה * הורה מלווה לא יוכל להמתין במבנה יד חריף בעת הפעילות, הורים הממתינים מיחוץ למתחם יד חריף, בעת ישמע אזעקה לא יוכלו להכנס למרחב המוגן במבנה יד חריף מפאת הגבלות פיקוד העורף, הורים יוכלו להמתין במקלט בהר טוב יסודי. * ידוע לנו שאין מערך הסעות בימים האלו * תושבי צרעה - לא ניתן לשלוח ילדים / נערים לפעילות יד חריף לבדם, יש ללות אותם בהלוך ובחזור , הורה שלא יוכל ללוות ילדו לא יוכל להשתתף בפעילות. ידוע לי כי בחתימתי אני מאשר את הסעיפים לעיל
סמנו V ליד "אני לא רובוט"